Hoe zoek jij extra uitdaging buiten je studie?

Ik zit dus op kamers in Nijmegen. Dit is in het begin natuurlijk heel anders dan je gewend bent. Verder heb ik extra uitdaging gezocht door mij aan te melden bij onze studievereniging, S.V. Aventum. Hier zijn natuurlijk geen verplichtingen maar toch leek het mij leuk om iets extra’s te doen. Ik heb toen gesolliciteerd voor de Feestcommissie en ben mijn propedeusejaar gestart in deze commissie. Ik organiseerde samen met drie andere studenten de borrels en feesten binnen Aventum. Dit is een hele leuk taak en was toch weer iets extra’s naast het studeren.
Eerstejaarsstudent, vooropleiding HAVO

We hebben een hele leuke studievereniging, namelijk S.V. Aventum. In mijn eerste jaar ben ik lid geweest van de activiteitencommissie en nu in mijn tweede jaar zit ik als penningmeester in het bestuur. Op deze manier haal ik heel veel uit mijn studententijd en zorg ik voor extra uitdaging buiten mijn studie. Aventum organiseert maandelijks sociale/educatieve activiteiten en borrels waar heel veel leden naartoe komen. Bijna iedereen die studeert aan de BMH is lid van Aventum. Dit draagt enorm bij aan het feit dat studenten elkaar goed kennen.
Tweedejaarsstudent, vooropleiding VWO

Mijn ervaring is dat je gedurende de opleiding zeker genoeg uitdagingen tegenkomt. Mocht je dit soms missen, kunnen je je op verschillende gebieden wel uitdagen. Op gebied van de opleiding zelf is het een tip om de stof te leren om het echt te weten, en niet puur alleen om een toets te halen. Je hebt immers de kennis later nodig tijdens het werk.
Verder wordt er vanuit de studievereniging Aventum genoeg dingen aangeboden om extra uitdaging te vinden. Je kan je bijvoorbeeld aanmelden voor verschillende commissies of zelfs voor het bestuur van Aventum. Naast je schoolwerk heb je dan ook de verantwoordelijkheid om dingen te organiseren voor de studievereniging zoals borrels, sociale en educatieve activiteiten. Zo ontwikkel je je sociale competenties, maar ook hoe ga je om met verantwoordelijkheden en hoe plan ik dit in mijn dagelijkse leven.
Tweedejaarsstudent, vooropleiding MBO verpleegkunde niveau 4