Voldoet de studie aan je verwachtingen? In welk opzicht wel, in welk opzicht niet?

Ja, de studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen. Ik wist van tevoren al dat ik niet standaard elke week praktijkles zou krijgen. Het lijkt in mijn rooster zo dat je weinig praktijk krijgt maar dat valt achteraf reuze mee. Je moet buiten de lessen om begeleid en onbegeleid oefenen. Dit houdt in dat je zelf mag inplannen wanneer je praktijk gaat oefenen en met wie je dit gaat doen. Verder komt de lesstof wel overeen met wat ik had verwacht behalve het vak Evidence Based Practice. Dit is een deel van de studie dat ik niet kende en ik had ook niet verwacht dat we dat zo regelmatig zouden krijgen. Het vak gaat vooral over evidence based onderzoek doen en wetenschappelijke onderzoeken lezen.
Eerstejaarsstudent, vooropleiding HAVO

Ja zeker! Mijn verwachtingen waren dat je door middel van praktijklessen en werkgroepen de theorie van de hoorcolleges gaat toepassen. Zo zit de studie ook in elkaar. Het hele menselijk lichaam komt aan bod en daarnaast ook onderwerpen zoals neurologie, psychiatrie, zwangerschap en kinderen.
Tweedejaarsstudent, vooropleiding VWO

De studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen. Ik heb voor deze studie gekozen voornamelijk vanwege de diepere medische kennis die je krijgt en het feit dat je direct wordt opgeleid voor de acute zorg. Zo krijg je veel hoorcolleges waardoor je veel kennis krijgt op het gebied van de anatomie, fysiologie en pathologie en krijg je ook genoeg practica waarin je de vaardigheden leert die nodig zijn in dit beroep. Tip: verwacht niet dat je vanaf dag 1 gelijk levensreddende dingen leert, omdat dat het beeld is wat je hebt van de ambulance. Tijdens de opleiding zijn er ook dagen waarbij je een lange dag hoorcolleges hebt met soms taaie stof. Ook zal je in het begin vaardigheden leren die onderdeel zijn van de basiszorg, denk hierbij aan het wassen van een patiënt. Dit is misschien niet helemaal in lijn met het beeld dat je hebt van de opleiding of het werk wat je later gaan doen, maar die basis is wel nodig.
Tweedejaarsstudent, vooropleiding MBO verpleegkunde niveau 4