Wat zijn lastige onderdelen van de studie? Wat maakt ze lastig voor jou?

Ik vind het vak Evidence Based Practice nog erg lastig. Ik begin het nu wel meer te begrijpen dus het wordt ook steeds interessanter. Verder vind ik het patiëntencontact soms nog erg lastig. Dit is wel iets wat ik steeds meer aan het leren ben doordat we regelmatig les krijgen in communicatieve vaardigheden met simulatiepatiënten.
Eerstejaarsstudent, vooropleiding HAVO

Blokken zoals ECG (aflezen van hartfilmpjes) vind ik erg lastig omdat ik me daarvan geen voorstelling kan maken. Ik kan goed leren met voorbeelden en leer snel in de praktijk. Dit soort blokken zijn vrij abstract waardoor ik het lastig vind om het te begrijpen.
Tweedejaarsstudent, vooropleiding VWO

In het begin vond ik de hoeveelheid stof en het tempo waarin alles ging even wennen. Dit kan in het begin een lastig onderdeel voor je zijn. Vooral de aanloop naar een tentamen en alles plannen is lastig. Belangrijk hierbij is om op tijd te beginnen. Hoe verder je in de studie komt, hoe beter je een beeld voor jezelf hebt wat je moet doen voor een tentamen. Ook vond ik het in het begin wel lastig om prioriteiten te stellen in wanneer en hoeveel ik met een vak bezig moest zijn. Vooral in het tweede jaar krijg je meerdere vakken tegelijk. Een goede planning hierbij is handig en dit is soms wel lastig.
Tweedejaarsstudent, vooropleiding MBO verpleegkunde niveau 4