S.V. Aventum

De studievereniging van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening
aan de HAN te Nijmegen.

Creëren van binding tussen studenten, docenten en alumni

Denk hierbij onder andere aan maandelijkse borrels in Bascafé, Tappers of Ruig. Op de planning staat tevens om sociale, dan wel educatieve, activiteiten te organiseren.

Bevordering van de kwaliteit van het onderwijs

Er zullen educatieve excursies worden georganiseerd en gastsprekers zullen worden uitgenodigd. Daarnaast kun je te allen tijde met al je ideeën, suggesties en/of verbeterpunten ten aanzien van het onderwijs, of de studievereniging terecht in de ideeënbox!

Promotie van de opleiding

Bekendheid is belangrijk voor een groeiende opleiding. Het representeren van de BMH op open dagen, voorlichtingen en studiebeurzen wordt opgepakt door Aventum.

Laatste nieuws

Hier vind je het laatste nieuws en belangrijke mededelingen

BIG registratie voor BMH!

Eindelijk is het moment daar waar we op hebben gehoopt: op 25 februari heeft het kabinet voor de intreding van de BIG registratie voor drie uitstroomrichtingen van de opleiding BMH gestemt!

“Het gaat om de differentiaties ambulancezorg, spoedeisende hulp en cardiodiagnostiek/interventiecardiologie. Deze BMH’ers krijgen een functioneel zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen. Concreet betekent dit dat zij handelingen zonder toezicht en tussenkomst van een arts mogen verrichten.” Bron: Rijksoverheid

Nieuwe Aventum merchandise!

Bestel nu snel jouw Aventum dopper en Aventum muts!

Het VIIIe bestuur der S.V. Aventum

Tijdens de eerste ALV van dit jaar op woensdag 29 september heeft het VIIe bestuur het stokje overgedragen aan het VIIIe bestuur van S.V. Aventum! Wij wensen het VIIIe bestuur veel succes en een mooi jaar toe!

Sfeerimpressie

Hier zie je een kleine sfeerimpressie van de verschillende activiteiten van SV Aventum

Onze sponsoren