Algemene ledenvergadering

Studievereniging van de opleiding Medische Hulpverlening aan de HAN

Op woensdag 7 maart is er een algemene ledenvergadering.

De vergadering zal plaatsvinden in lokaal D307 op Kapittelweg 33. Vanaf 18.30u is het lokaal open.

De vergadering start om 19.00 uur