Over MHV

Studievereniging van de opleiding Medische Hulpverlening aan de HAN

Studie Medische Hulpverlening (MHV)

Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Studievereniging Aventum

Medische Hulpverlening, ofwel MHV, is een hbo-opleiding die zijn oorsprong kent in 2010. In vier jaar tijd worden studenten geschoold tot ware Medisch Hulpverleners die werkzaam zullen zijn binnen de acute zorg, denk hierbij aan de spoedeisende hulp, de ambulance en de cardio interventie. Het doel van het beroep Medisch Hulpverlener is bijdragen aan de continuïteit van de zorgverlening binnen het specifieke domein waarvoor diegene is opgeleid. De Medisch Hulpverlener is ondersteunend en kan zo nodig zelfstandig werkzaam zijn in het geneeskundige proces van acute zorg, interventiezorg of diagnostiek. De kern van het beroep is de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen. Concreet behoren tot de taken: monitoren, behandelen, begeleiden van en communiceren met alle patiënten met alle aandoeningen binnen het vakgebied.

Heb jij nog een vraag over de MHV? Stuur dan een mail naar: bestuur.svaventum@gmail.com of kijk op de website van de HAN.