Contributie

Studievereniging van de opleiding Medische Hulpverlening aan de HAN

De contributie bij s.v. Aventum bedraagt €20,- voor studerend leden en €22,- voor niet-studerend leden. Alumni leden en docenten betalen geen contributie. 

De contributie wordt geïncasseerd via automatische incasso. Elk jaar wordt dit dus één keer afgeschreven. Dit gebeurt eind oktober.